Search
Close this search box.

Auta meitä kehittymään! Paranna käyttökokemusta.

Raportti Alankomaista: Miten pelaajien valvontaa käytännössä hoidetaan

OCS raportti Alankomaista

Nyt, kun Suomikin on jo askeleen verran lähempänä omaa pelilisenssiä, on mukava seurata esimerkiksi juuri tätä, miten muissa Euroopan maissa pelaajia valvotaan. Kyse on siis pelaajien rahapelikäyttäytymisen seuraamisesta. Valvonnasta ovat vastuussa tietenkin operaattorit, mutta tutustutaan, miten myös valvontaviranomainen Alankomaissa asian näkee.

Puutteellinen valvonta saa pelaajat vaaraan

Alankomaiden uhkapelialan sääntelyviranomainen, Kansspelautoriteitin (KSA), teki tutkimuksen, jossa analysoitiin kymmentä online casino luvan haltijaa. Tutkimuksella haluttiin selvittää sitä, kuinka operaattorit toteuttavat pelaajavalvontaa.

KSA pyysi operaattoreilta tietoa valvonnasta, sisäisistä menettelystä, pelaajatiedoista sekä miten riippuvuuksia pyritään ehkäisemään. Näiden tietojen avulla analysoitiin sekä peliaikaa että tappioiden jakautumista.

Ensimmäinen yritys ei tuonut riittävästi tietoa, joten KSA pyysi jokaiselta lisensoituneelta operaattorilta kaksi pelaajatiedostoa. Toinen tiedosto oli nuoresta aikuisesta ja toinen tiedosto 24 -vuotiaasta sekä siitä vanhemmasta pelaajasta.

Mahdollisuus ‘vakaviin vahinkoihin’

KSA teki useampia erilaisia havaintoja eli aluksi huomattiin, että operaattoreiden vertailu on vaikeaa, koska organisaatiot, toteutukset sekä politiikat ovat hyvin erilaisia. Kaikki operaattorit eivät pystyneet seuraamaan, miten pelaajien vastuullinen pelaaminen toteutuu reaaliajassa. Lisäksi havaittiin, että operaattorit käyttävät seurantaan hyvin erilaisia menetelmiä.

Menetelmät saattoivat olla talon sisäisiä tai täysin ulkopuolisia. Joissakin yrityksissä oli käytössä riskipistejärjestelmä, joka laskee riskiä tiettyjen indikaattoreiden perusteella. Joissakin yrityksissä tämä toteutettiin koneoppimisena.

Riskipisteet lasketaan jokaiselle pelaajalle kerran päivässä ja joissakin puolestaan käytettiin triggereitä, jotka vaihtelivat pelaajittain. KSA havaitsi myös, että reaaliaikainen seuranta vaihteli huomattavasti.

Mainonta kiellettiin heinäkuussa

Alankomaissa on myös panostettu huomattavasti turvallisemman pelaamisen puolesta ja siksi heinäkuussa kiellettiin useimmat mainonnan muodot. Mainontaa ei saa olla tv:ssä, radioissa, julkisilla paikoilla eikä painetuissa julkaisuissa.

Mihin tutkimuksella pyrittiin

Nuoret aikuiset ovat riskiryhmä, joka on kaikkein ‘haavoittuvin’. Tämä johtuu siitä, että heille ei ole lainsäädännössä asetettu tiukempia raja-arvoja. Usein heidän kohdallaan ei edes saavuteta tiettyjä raja-arvoja esimerkiksi asetettujen häviörajojen vuoksi.

Kaiken tämän jälkeen KSA ilmoitti, että se kiristää omaa hoitopolitiikkaansa sekä suosittelee lakimuutoksia oikeus- ja turvallisuusministeriölle. Lisäksi useimmat operaattorit pyysivät standardien yhdenmukaisempaa tulkintaa tai niiden selventämistä, jolla saadaan yhtenevät toimintaedellytykset sekä kaikki noudattavat samoja sääntöjä.

NOGA eli Alankomaiden Online Gambling Association totesikin, että uusilla markkinoilla on liian suuria eroja siinä, miten palveluntarjoajat täyttävät velvollisuuksiaan. Se haluaa yhtenäisen sekä selkeästi määritellyn standardin, jonka puitteissa kaikkien toimiluvan saaneiden operaattoreiden on täytettävä velvollisuutensa samalla periaatteilla. Se parantaa myös kuluttajansuojaa.

Viimeisimmät uutiset

lightning casino -logo
Lightning Casino
SpinsUPin logo
Spinsup
ursa casino -logo
Ursa Casino
spinjo-logo
SpinJo
31bet-logo
Jopa 2 000 € kasinolle
wild tokyo -logo
500 € ja 250 IK
quickslot logo
1 000 € bonus